Jak zrobić spis treści w Word

Spis treści to ważny element każdej pracy pisemnej. Pozwala czytelnikowi na szybkie znalezienie interesujących go informacji i ułatwia nawigację po dokumentach o dużej objętości. W programie Word istnieje prosty sposób na utworzenie spisu treści, który automatycznie aktualizuje się wraz z dodawaniem i usuwaniem sekcji.

Aby utworzyć spis treści w Word, należy postępować według kilku prostych kroków. Po pierwsze, zaznacz tekst, który ma zostać uwzględniony w spisie treści. Następnie należy przejść do zakładki «Odwołania» na wstążce programu Word i kliknąć przycisk «Spis treści». Wybierz jeden z dostępnych stylów spisu treści, na przykład «Klasyczny».

Po wyborze stylu, spis treści zostanie wstawiony do Twojego dokumentu. Teraz, gdy dodajesz lub usuwasz sekcje, spis treści automatycznie się aktualizuje, co ułatwia nawigację po dokumencie. Jeśli chcesz dostosować wygląd spisu treści, możesz skorzystać z opcji formatowania dostępnych w programie Word, takich jak zmiana czcionki, rozmiaru tekstu czy dodawanie wcięć.

Warto pamiętać, że spis treści nie jest wymagany we wszystkich dokumentach, ale może być niezwykle przydatny w przypadku prac naukowych, raportów czy książek. Dzięki prostym krokom opisanym powyżej, możesz w łatwy sposób stworzyć profesjonalny spis treści w programie Word.

Skorzystaj z opcji «Spis treści»

Aby stworzyć spis treści w programie Word, możesz skorzystać z wbudowanej funkcji «Spis treści». Ta opcja automatycznie tworzy spis treści na podstawie nagłówków w dokumencie.

W celu skorzystania z tej funkcji, wykonaj następujące kroki:

 1. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić spis treści.
 2. Kliknij w menu «Wstaw» na pasku narzędzi.
 3. Wybierz opcję «Spis treści» z menu rozwijanego.
 4. Zostanie wyświetlone rozwijane menu z różnymi stylami spisu treści. Wybierz preferowany styl.

Po wybraniu stylu, Word automatycznie utworzy spis treści na podstawie nagłówków (najczęściej styl «Nagłówek 1» dla najważniejszych tytułów, «Nagłówek 2» dla podtytułów itp.). Jeśli chcesz, możesz dostosować wygląd spisu treści, używając opcji formatowania.

Pamiętaj, że aby spis treści działał poprawnie, nagłówki w dokumencie powinny być odpowiednio oznaczone stosując odpowiednie style. W ten sposób Word będzie wiedział, które części dokumentu uwzględnić w spisie treści.

Skorzystanie z funkcji «Spis treści» to szybki i prosty sposób na stworzenie spisu treści w dokumencie Word. Dzięki temu łatwo będziesz mógł nawigować po swoim dokumencie i odnaleźć poszczególne sekcje.

Wybierz format spisu treści

Format spisu treści w dokumencie Word można dostosować do własnych preferencji i potrzeb. Istnieje kilka dostępnych formatów spisu treści, w zależności od tego, jak chcesz, by wyglądał.

Najpopularniejsze formaty spisu treści to:

1. Numeracja — W tym formacie spis treści zawiera numery stron obok nazw sekcji lub podrozdziałów. Jest to przydatne w przypadku dłuższych dokumentów, w których czytelnik może chcieć łatwo odnaleźć konkretne sekcje.

2. Linki — W tym formacie spis treści zawiera hiperłącza, które umożliwiają czytelnikowi kliknięcie na nazwę sekcji lub podrozdziału i natychmiastowe przechodzenie do odpowiedniej strony. Jest to przydatne, jeśli dokument ma wiele sekcji i czytelnik chce szybko poruszać się po dokumencie.

3. Bezpośrednie wyświetlanie tekstów — W tym formacie spis treści zawiera pełne teksty sekcji lub podrozdziałów, a nie tylko nazwy. Jest to przydatne, jeśli czytelnik chce zobaczyć więcej informacji na temat zawartości dokumentu bez konieczności przechodzenia do konkretnej strony.

Aby wybrać odpowiedni format spisu treści w programie Word, należy przejść do zakładki «Odwołania» na pasku narzędzi, a następnie wybrać «Spis treści». Następnie można wybrać jedno z dostępnych formatów lub dostosować format ręcznie, wybierając «Niestandardowy spis treści».

Pamiętaj, że spis treści powinien być czytelny i łatwy do nawigacji, aby czytelnik mógł szybko znaleźć potrzebne informacje w dokumencie.

Dostosuj wygląd spisu treści

Spis treści w programie Word można łatwo dostosować do swoich preferencji co do wyglądu. Aby to zrobić, należy wybrać opcję «Dostosuj spis treści» z zakładki «Odwołania» na pasku narzędzi.

W oknie dialogowym «Dostosowywanie spisu treści» można zmienić różne parametry, takie jak:

 • Styl czcionki: można wybrać preferowany styl czcionki dla spisu treści, np. Arial, Times New Roman itp.
 • Rozmiar czcionki: można zmienić rozmiar czcionki dla spisu treści, aby bardziej pasował do całego dokumentu.
 • Kolor czcionki: można zmienić kolor czcionki dla spisu treści, aby lepiej pasował do reszty dokumentu.

Po dokonaniu wszystkich żądanych zmian i kliknięciu przycisku «OK», spis treści zostanie dostosowany do wskazanych preferencji. Można również zobaczyć podgląd spisu treści, korzystając z opcji «Podgląd» w oknie «Dostosowywanie spisu treści».

Dostosowywanie wyglądu spisu treści jest prostym sposobem, aby spis wyglądał tak, jak się chce, i pasował do wszystkich innych elementów dokumentu.

Dodaj spis treści do dokumentu

Spis treści to przydatne narzędzie, które pozwala czytelnikom szybko znaleźć i przejrzeć różne sekcje w dokumencie. Aby dodać spis treści do swojego dokumentu w programie Word, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Otwórz dokument, w którym chcesz dodać spis treści.
 2. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić spis treści.
 3. Na karcie «Odwołania» znajdź grupę «Spis treści» i kliknij przycisk «Spis treści».
 4. Wybierz jedną z dostępnych opcji, takich jak «Automatyczny spis treści» lub «Spis treści drogą do ręcznie».
 5. Jeśli wybrałeś opcję «Automatyczny spis treści», spis treści zostanie automatycznie utworzony na podstawie tytułów i nagłówków w dokumencie.
 6. Jeśli wybrałeś opcję «Spis treści drogą do ręcznie», będziesz musiał ręcznie dodać wpisy do spisu treści.
 7. Aby zaktualizować spis treści po wprowadzeniu zmian w dokumencie, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz «Aktualizuj pole».

Pamiętaj, że jeśli dokonasz zmian w tytułach lub nagłówkach swojego dokumentu, musisz ponownie zaktualizować spis treści. W przeciwnym razie spis treści może być nieaktualny i nieprawidłowy. Dodawanie spisu treści jest łatwe i pozwala czytelnikom znacznie łatwiej nawigować po dokumencie.

Aktualizuj spis treści

Po utworzeniu spisu treści w programie Word warto pamiętać o regularnym aktualizowaniu go w miarę dodawania, usuwania lub zmieniania kolejności sekcji w dokumencie. Aktualizowanie spisu treści pozwoli zachować jego dokładność i użyteczność.

Aby zaktualizować spis treści w Word, postępuj według poniższych kroków:

 1. Umieść kursor w dowolnym miejscu spisu treści.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję «Aktualizuj pole» z menu kontekstowego.
 3. W okienku dialogowym wybierz odpowiednią opcję aktualizacji:
  • Aktualizuj tylko numerację stron — aktualizuje tylko numery stron w spisie treści.
  • Aktualizuj cały spis treści — aktualizuje zarówno numerację stron, jak i tytuły sekcji w spisie treści.
 4. Kliknij przycisk «OK», aby zatwierdzić zmiany.

Po wykonaniu tych kroków, Twój spis treści powinien być zaktualizowany zgodnie z bieżącą zawartością dokumentu. Należy pamiętać, że w przypadku dodania nowych sekcji do dokumentu lub zmiany ich kolejności, konieczne będzie powtórzenie tych kroków, aby zapewnić aktualność spisu treści.

Regularne aktualizowanie spisu treści pozwoli uniknąć niezgodności między zawartością dokumentu a spisem treści, co ułatwi czytanie i nawigację w dłuższych dokumentach.

Sprawdź poprawność spisu treści

W momencie tworzenia spisu treści warto sprawdzić, czy został on poprawnie skonstruowany i czy wszystkie elementy są włączone.

Przede wszystkim, upewnij się, że każdy nagłówek znajduje się we właściwym miejscu w spisie treści. Sprawdź, czy numeracja stron jest poprawna i czy odpowiada numeracji w tekście.

Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek błędy, możesz je poprawić ręcznie, przenosząc i zmieniając kolejność elementów spisu treści. Możesz również użyć funkcji automatycznego uaktualnienia spisu treści, która zmienia numerację i kolejność na podstawie aktualnej struktury dokumentu.

Warto również sprawdzić, czy wszystkie tytuły nagłówków są czytelne i adekwatne do treści, jaką opisują. Niektóre tytuły mogą wymagać skrócenia lub zmiany, aby były bardziej zwięzłe i precyzyjne.

Pamiętaj, że spis treści powinien być czytelny i łatwy w nawigacji. Upewnij się, że wszystkie elementy spisu są widoczne i czytelne dla czytelnika.

 • Sprawdź, czy nie ma brakujących lub niepotrzebnych nagłówków w spisie treści.
 • Upewnij się, że spis treści jest odpowiednio sformatowany i czytelny.
 • Przejrzyj cały spis treści, aby wykryć ewentualne błędy lub niepokojące niezgodności.

Podsumowując, warto poświęcić trochę czasu na sprawdzenie poprawności spisu treści w dokumencie Word. Dzięki temu zapewnisz czytelnikowi łatwą nawigację po treściach dokumentu i sprawisz, że będą one bardziej intuicyjne i przyjazne dla czytelnika.

Wideo:

Jak utworzyć spis treści w Microsoft Word? #tutorial

Komentarze